Informace k testování žáků od 7. 6. 2021


A1K – 7:45 – 8:00 ve společenské místnosti B1 (vchod z podloubí)

A1M – 6:00 – 7:15  ve společenské místnosti B1 (vchod z podloubí)

A2K – 6:00 – 7:00  ve společenské místnosti B1 (vchod z podloubí)

A2M – 6:00 – 7:00  ve společenské místnosti B1 (vchod z podloubí)

A3K – I. a II. skupina první vyučovací hodinu – učebna 15

        – III. skupina druhou vyučovací hodinu – učebna 15

A3M – první vyučovací hodinu – učebna 18

E1K – první vyučovací hodinu – učebna 17

E1L – první vyučovací hodinu – učebna 10

E2K – první vyučovací hodinu – učebna 11

E2L – 6:00 – 7:00  ve společenské místnosti B1 (vchod z podloubí)

E3K – 6:00 – 7:00  ve společenské místnosti B1 (vchod z podloubí)

E3L – první vyučovací hodinu – učebna 13

E4K – učebna 13, 14

N1E – první vyučovací hodinu – učebna 12

N2E – učebna 13, 14 

Všichni žáci se na testování dostaví minimálně 15 minut před zahájením výuky !!!!

Testování ve společenské místnosti v B1 pouze v pondělí (mimo A1K), v ostatní termíny probíhá testování ve sborovně B2 (hlásit se v sekretariátu školy)