Informace k testování žáků od 31. 5. 2021


A1K – 6:00 – 7:15 ve společenské místnosti B1 (vchod z podloubí)

A1M – první vyučovací hodinu – učebna 16

A2K – první vyučovací hodinu – učebna 15

A2M – první vyučovací hodinu – učebna 13

A3K – 6:00 – 7:00  ve společenské místnosti B1 (vchod z podloubí)

A3M – 6:00 – 7:00  ve společenské místnosti B1 (vchod z podloubí)

E1K – 6:00 – 7:00  ve společenské místnosti B1 (vchod z podloubí)

E1L – 6:00 – 7:15 ve společenské místnosti B1 (vchod z podloubí)

E2K – první vyučovací hodinu – učebna 11

E2L – první vyučovací hodinu – učebna 10

E3K – první vyučovací hodinu – učebna 21

E3L – 6:00 – 7:00  ve společenské místnosti B1 (vchod z podloubí)

E4K – první vyučovací hodinu – učebna 22

N1E – první vyučovací hodinu – učebna 12

N2E – první vyučovací hodinu – učebna 23

Všichni žáci se na testování dostaví minimálně 15 minut před zahájením výuky !!!!

Testování ve společenské místnosti v B1 pouze v pondělí, v ostatní termíny probíhá testování ve sborovně B2 (hlásit se v sekretariátu školy).