OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Informační dopis pro rodiče budoucích žáků 1. ročníků 2015/2016


 

logo isst

Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997, 256 01 Benešov

Benešov 25. června 2015

Vážení rodiče,

blíží se doba, kdy ve školním roce 2015/2016, nastoupí Váš syn(dcera) na zvolený obor do naší školy. Považuji za užitečné seznámit Vás s několika důležitými informacemi.

Školní rok začíná v úterý 1. září 2015  v 8.00 hodin společným nástupem v areálu školy – ve školní jídelně v budově u silnice.

Vyučování se dělí na teoretické a praktické.

Již před začátkem školního roku doporučuji ověřit dopravní spojení, které Vašemu synovi (dceři) zajistí po celý školní rok včasný příchod na do školy, t.j. v 7,45 hodin na teoretické vyučování a 7,15 hodin na pracoviště praktického vyučování odborného výcviku.

Teoretické vyučování začíná první vyučovací hodinou obvykle v 8,00 hodin.

Pro zajištění odpovídajících osobních hygienických podmínek v průběhu teoretického vyučování je nezbytné vybavit syna (dceru) vhodnou obuví na přezouvání (tomuto účelu nevyhovuje obuv sportovní) a to již 1. září při nástupu do školy. Na tělesnou výchovu bude žák (žákyně) používat sportovní oblečení a obuv.

Před zahájením školního roku je třeba syna (dceru) vybavit učebnicemi podle přiloženého seznamu. Ty lze v plném rozsahu zakoupit v knihkupectví DANIELA na Masarykově náměstí v Benešově, které je po dohodě se školou zajistí. Pro potřebu teoretického vyučování potřebuje každý žák (žákyně) vhodné psací potřeby, včetně tužky (nejlépe 0,5mm) na technické kreslení, trojúhelníky 30o a 45o, úhloměr, kružítko, gumu a kapesní kalkulátor se základními funkcemi. Sešity na jednotlivé předměty si žáci zakoupí až po konzultaci s vyučujícími na začátku školního roku.

 

Při nástupu do školy jsou žáci povinni předložit třídnímu učiteli konečné vysvědčení ze ZŠ!!!

 

Praktická výuka – odborný výcvik trvá v prvním ročníku všech oborů 6 hodin ve vyučovacím dni s jednotným začátkem v 7.30 hodin. Počet dnů odborného výcviku v týdnu určují učební plány jednotlivých oborů.

Z hygienických a bezpečnostních důvodů nutno vybavit syna(dceru) pracovním oděvem (montérky) - žáci obdrželi ve škole při odevzdání zápisového lístku a kotníčkovou pracovní obuví (s ochrannou bezpečnostní tužinkou). Pracovní oděv i obuv je nutné označit např. příjmením. Mezi základní hygienické a bezpečnostní povinnosti žáka školy patří soustavná, pravidelná a včasná péče o pracovní oděv a obuv, včetně včasného praní a jeho obnovy v závislosti na míře opotřebení a změně velikosti postavy.

Pro potřebu odborného výcviku, s využitím i v dalším profesním životě, pořiďte synovi(dceři) svinovací ocelový dvoumetr, posuvné měřítko přesnosti 0,05mm a dva visací zámky k zajištění osobních věcí.

Pokud budete požadovat ubytování, sdělujeme Vám, že měsíční poplatek činí 800,- Kč + stravné! Žádost o ubytování zašlete, pokud jste to již neučinili, s ohledem na omezenou kapacitu domova mládeže, urychleně!

Jistě se mnou budete souhlasit, že základem úspěšného studia je řádná docházka na vyučování. Žádám Vás proto o úzkou spolupráci se školou. Zajistěte, laskavě, aby Váš syn(dcera) mohl(a) nerušeně studovat, nežádejte neuváženě školu o časté uvolňování z vyučování. Zajistěte pravidelný včasný nástup do školy volbou dopravních spojů, které synovi umožní absolvovat celé vyučování. V případě vážných problémů s dopravní obslužností žádejte včas prostřednictvím třídního učitele o výjimku ředitelky školy. V žádosti vždy problémy konkretizujte!   I omluvená častá nepřítomnost je důvodem odkladu klasifikace.

Ze zkušenosti vím, že tam, kde je důslednost podpořená vzájemnou spoluprací rodiny a školy, bývají také dobré studijní výsledky. Povinnosti, ale také práva žáka naší školy stanoví Školní řád, se kterým jsou všichni již v úvodu studia podrobně seznamováni. Doporučuji i Vám se o ně zajímat a účinnou spoluprací se školou eliminovat negativní dopady změny prostředí a způsobu studia po nástupu syna(dcery) na střední školu. Vaším nejbližším výchovným partnerem bude v období studia Vašeho dítěte třídní učitel a učitel odborného výcviku, v případě potřeby výchovný poradce i  další z  pracovníků školy.

 

Telefonické dotazy a omluvenky přijímá na telefonu 317 724 575 asistentka ředitelky.

 

Těším se na účinnou spolupráci s Vámi. Předejdeme zbytečným těžkostem, budeme-li problémy řešit včas!

 

                                                                                                  

 

                                                          Mgr. Jana  F i a l o v á   v.r.

 

                                                                                                                                              ředitelka ISŠT Benešov