OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Přehled důležitých maturitních termínů


11. 6. 2018 – Termín zpřístupnění přihlašovací aplikace pro projekt MZ2018P v IS CERTIS.

25. 6. 2018 – Nejzazší datum, do kterého žáci předávají řediteli školy přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2018.

29. 6. 2018 do 12:00 hodin – Datum, do kdy musí školy nejpozději ukončit přihlašování v rámci projektu MZ2018P.

4. 7. 2018 – Nejzazší termín pro předání výpisů z přihlášek žákům, kteří se přihlásili k podzimnímu zkušebnímu období.

3. – 5. 9. 2018 – Termíny konání písemných zkoušek SČ MZ.

Uznání úspěšně vykonané písemné práce z českého jazyka a literatury

Žáci, kteří v jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2018 úspěšně vykonali písemnou práci z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky (PP z ČJL), ale neukončili řádně poslední ročník vzdělávání a nevznikl jim tedy nárok na konání dalších zkoušek v jarním zkušebním období, se v rámci podání přihlášky k řádnému termínu MZ hlásí k celé komplexní zkoušce z ČJL včetně PP, nebudou ale PP z ČJL v podzimním zkušebním období znovu konat. Žákům bude výsledek této dílčí zkoušky uznán, ale pouze za předpokladu, že úspěšně ukončí závěrečný ročník studia v tomto školním roce (tj. nejpozději  do 30. září 2018). Informaci o možnosti uznání výsledku PP z ČJL bude součástí výpisu z přihlášky žáka.

Zpřístupnění protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky 2018 – jaro

Protokoly o výsledcích SČ MZ 2018 budou zpřístupněny v knihovně projektu MZ2018 v pátek 15. června 2018

Žáci, kteří neukončili poslední ročník, protokol neobdrží.