Termín závěrečných zkoušek – prosinec 2022


Opravné termíny

Písemná závěrečná zkouška         -  všechny obory      8. prosinec 2022 od 14:00 hod.

Ústní závěrečná zkouška              -   všechny obory    12. prosinec 2022 od 14:00 hod.

- žáci se dostaví ke zkoušce 15 minut před zahájením zkoušky.

- žáci, kteří konají opravnou zkoušku se musí ke zkoušce přihlásit nejméně jeden měsíc před konáním zkoušky.

- žáci konají pouze tu část závěrečné zkoušky ve které neprospěli při předešlé zkoušce.

- žáci, kteří konají ústní závěrečnou zkoušku, se účastní zkoušky ve společenském obleku.