Termíny závěrečných zkoušek – září 2021

 

Opravná písemná závěrečná zkouška              1. 9. 2021 – 12:00

 

Praktická závěrečná zkouška                            6. 9. 2021 – 7:00

                      Začátek zkoušky 7:00 hod., nástup 6:45 hod.

                                  

 

Ústní závěrečná zkouška       A3K, E3L            9. 9. 2021 - 7:30

                                               D1E                    10. 9. 2021 – 7:30

    Podrobné informace - viz harmonogramy jednotlivých tříd

 

 

 

 

Žáci, kteří konají závěrečnou zkoušku v řádném termínu, jsou k závěrečné zkoušce přihlášeni automaticky.

Žáci, kteří konají opravnou zkoušku, se musí ke zkoušce přihlásit nejméně jeden měsíc před konáním zkoušky.

Žáci se dostaví ke zkoušce 15 minut před zahájením zkoušky.

Při opravné zkoušce žáci konají pouze tu část závěrečné zkoušky, ve které neprospěli při předešlé zkoušce.

Žáci, kteří konají závěrečnou praktickou zkoušku se ke zkoušce dostaví v pracovním oděvu, pracovní obuvi a v pracovní čepici.

Žáci, kteří konají ústní závěrečnou zkoušku se účastní zkoušky ve společenském obleku.