Termíny závěrečných zkoušek – prosinec 2021

 

 

Ústní závěrečná zkouška     

                               E3L, D1E         17. 12. 2021 – 12:00

                                                          

 

Žáci, kteří konají závěrečnou zkoušku v řádném termínu, jsou k závěrečné zkoušce přihlášeni automaticky.

Žáci, kteří konají opravnou zkoušku, se musí ke zkoušce přihlásit nejméně jeden měsíc před konáním zkoušky.

Žáci se dostaví ke zkoušce 15 minut před zahájením zkoušky.

Při opravné zkoušce žáci konají pouze tu část závěrečné zkoušky, ve které neprospěli při předešlé zkoušce.

Žáci, kteří konají závěrečnou praktickou zkoušku se ke zkoušce dostaví v pracovním oděvu, pracovní obuvi a v pracovní čepici.

Žáci, kteří konají ústní závěrečnou zkoušku se účastní zkoušky ve společenském obleku.