Termíny závěrečných zkoušek – září 2022 (v řádném a opravném termínu)


Písemná závěrečná zkouška     -  všechny obory      01. září 2022 od 12:00 hod.

Praktická závěrečná zkouška    -   všechny obory     02. září 2022 od 06:45 hod.

Ústní závěrečná zkouška           -   všechny obory    09. září 2022 od 07:30 hod.

 

- žáci se dostaví ke zkoušce 15 minut před zahájením zkoušky.

- žáci, kteří konají opravnou zkoušku se musí ke zkoušce přihlásit nejméně jeden měsíc před konáním zkoušky.

- žáci konají pouze tu část závěrečné zkoušky ve které neprospěli při předešlé zkoušce.

- žáci, kteří konají závěrečnou praktickou zkoušku, se zkoušky účastní v pracovním oděvu, pracovních botech a pracovní čepici.

- žáci, kteří konají ústní závěrečnou zkoušku, se účastní zkoušky ve společenském obleku.