Třídní schůzky (školní rok 2022/23)


Dne 13. 4. 2023 se od 16:00 hodin konají třídní schůzky s rodiči v kmenových třídách.

Schůzka zástupců SRPDŠ se koná od 15.30 hodin.