Udělení ředitelského volna 


Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitelské volno 18. listopadu 2022 z provozních důvodů na všech pracovištích školy.

 

Provozní doba sekretariátu školy pro veřejnost je stanovena:

od 7:00 hod. do 13:00 hod.     

 

Mgr. Jana Fialová

ředitelka školy