Výukový program „Zdroje“, „Jak chutná prales“


Dne 29. 9. 2016 se žáci prvního a ročníku nástavbového studia oborů Provozní elektrotechnika a Provozní technika a žáci prvního ročníku oborů Automechanik, Autoelektrikář a Strojní mechanik zúčastnili výukových programů „Zdroje“ a „ Jak chutná prales“ v Podblanickém ekocentru Vlašim. Akce byla plánována v rámci environmentálního vzdělávání.

Začátek akce byl naplánován na 7:45 před budovou ISŠT Benešov.  Doprava do Vlašimi byla hrazena z prostředků SRPDŠ. První část výukového programu se odehrávala přímo v ekocentru Vlašim. Žáci byli rozděleni do dvou skupin.

První skupina byla seznámena s  problematikou zdrojů energie. Součástí výukového programu byla hra zaměřená na hrozbu nedostatku neobnovitelných zdrojů ve světě. Program Zdroje se zabývá jedním ze zásadních globálních problémů – nadměrným a nerovnoměrným čerpáním zdrojů planety. Simulační hra Neviditelná ruka trhu přiblížila žákům systém světového obchodu a jeho vliv na prosperitu jednotlivých zemí, čerpání zdrojů a na prohlubování propasti mezi bohatými a chudými zeměmi. Vedla žáky k pochopení, jak problém zdrojů souvisí s nimi osobně a jaké chování je v tomto ohledu „trvale udržitelné“.

Druhá skupina se zamýšlela nad tím, co je to vlastně prales, jaký je jejich vztah k němu a jaké existují vazby mezi vzdálenými exotickými deštnými pralesy a naším běžným každodenním životem ve střední Evropě. Program se pralesem nezabývá z biologického, geografického ani primárně ekologického hlediska, nýbrž všímá si sociálních provázaností a vlivů, které, ač naším očím často skryté, hrají zásadní roli v budoucnosti deštných pralesů na Zemi. Žáci z programu získali základní povědomí o tom, co zaručují značky Fair Trade a Bio a jakou hrají roli v problému deštných pralesů.

Druhá část akce byla naplánována jako výlet do CHKO Blaník. Autobus nás z Vlašimi převezl do Louňovic pod Blaníkem. Zde jsme se po naučné stezce vydali na rozhlednu Blaník. Návrat před budovu ISŠT byl v 14:30.

 

Mgr. Gita Křížková

Koordinátor EVVO


Foto zde.