Domov mládeže


Škola disponuje vlastním domovem mládeže. Je umístěn v areálu školy. 

Informace pro ubytované zde.

Řád DM zde

Přihláška do DM zde.

Žádost o uvolnění nezletilého žáka zde.

Žádost o uvolnění zletilého žáka zde.

Smlouva o ubytování zde.

Jiná žádost zde.

ŠVP pro DM zde.

Žádost o snížení úplaty za ubytování v domově mládeže zde.