Nezaměstnaní v Benešově najdou uplatnění v elektrotechnice


Benešov bude mít díky nové odborné učebně v Integrované střední škole technické dostatek kvalifikovaných elektrotechniků. Moderní učebna slaboproudých domovních
a průmyslových instalací a diagnostiky poslouží nejen k výuce místních studentů, ale také k rekvalifikačním kurzům pro nezaměstnané. Posluchárnu, na jejíž vybavení přispěla Nadace ČEZ částkou 200 tisíc korun, využijí také elektrofirmy z okolí při školení svých zaměstnanců.  

 

Studenti a účastníci školicích kurzů budou pracovat s nejmodernějšími elektrotechnickými komponenty a prvky a vzdělají se v měření a diagnostikování jejich vlastností. V oboru současných domovních a průmyslových slaboproudých instalací se naučí sestavovat
a programovat složitá zapojení a celky. „Učebna vhodně doplní teoretické i praktické vyučování v odborných předmětech a významně přispěje k pochopení zdánlivě složité problematiky,“ uvádí Jana Fialová, ředitelka ISŠT Benešov.

 

V učebně přibyly také měřicí a diagnostické přístroje a počítače pro nastavování, programování a simulaci praktických učebních úloh. Žáci od nižších až po nejvyšší ročníky budou od ledna sestavovat praktická funkční zapojení, měřit, diagnostikovat a také vyhledávat poruchy. „Význam posluchárny pro budoucí praxi našich studentů je zřejmý. Zájem okolních firem a místního úřadu práce, aby ji mohli využívat pro své zaměstnance a rekvalifikanty, je toho důkazem,“ doplňuje Jana Fialová.

 

Grantové řízení Oranžová učebna vyhlásila Nadace ČEZ poprvé v roce 2010, do dnešního dne podpořila 53 Oranžových učeben po celé České republice. Jejich cílem je zkvalitňovat výuku technických a přírodovědných předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách. „Vedle kvalitnější výuky chceme studentům poskytnout také přípravu na jejich budoucí pracovní uplatnění. Každý zaměstnavatel dnes žádá praxi a tak není nic jednoduššího, než na ní začít pracovat už při studiu,“ říká Ondřej Šuch, manažer Nadace ČEZ.   

 

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací na www.nadacecez.cz

 

 

Kontakty:

ISŠT Benešov            Nadace ČEZ                  Skupina ČEZ      

Jana Fialová                Ondřej Šuch                     Martin Sobotka   

Tel: 606 142 651         Tel: 725 628 760             Tel: 606 649 570               

fialova@isstbn.cz        ondrej.such@cez.cz        martin.sobotka@cez.cz                    

 

 

Článek v Benešovských listech

Fotografie z budování učebny

Fotografie z otevření učebny