Zpřístupnění Výsledkového portálu žáka JPZ


Centrum webové rozhraní při Výsledkovém portálu žáka připravilo pro vyřizování oprávněných žádosti o poskytnutí testovaných zadání uchazečům, kteří daný didaktický test konali, odkaz na portál pro zpřístupnění testovaných zadání:

https://vpz.cermat.cz/testy/

Tento odkaz samozřejmě můžete sdílet na Vašich webových stránkách, případně lze sdílet odkaz na www.cermat.cz, kde jsou informace k webovému portálu uvedeny také.