Projekt Moderní škola II


Škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. V rámci tohoto projektu probíhají fiktivní firmy, kde si mohou vybraní žáci vyzkoušet podnikání nanečisto. Dále mohou žáci využít doučování jak ve všeobecně vzdělávacích předmětech, tak i ve vybraných odborných předmětech. Pedagogičtí pracovníci mají možnost rozšířit a prohloubit své znalosti a dovednosti formou dalšího vzdělávání případně stáží u zaměstnavatelů.