Moderní škola III


Škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II. V rámci tohoto projektu probíhá doučování jak ve všeobecně vzdělávacích předmětech, tak i ve vybraných odborných předmětech. Pedagogičtí pracovníci mají možnost rozšířit a prohloubit své znalosti a dovednosti formou dalšího vzdělávání případně stáží u zaměstnavatelů.

 

Výzva Šablony pro SŠ a VOŠ