Autoelektrikář


Délka přípravy: 3 roky

Učební obor je určen pro: chlapce

Podmínky přijetí: uchazeč splnil nebo splní povinnou školní docházku

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška s výučným listem

 

Stručný popis oboru: Příprava je zaměřena na údržbu, seřizování a opravy elektrického a elektronického příslušenství silničních motorových vozidel. Pracoviště tohoto oboru je součástí našeho autoservisu. Žáci získávají řidičská oprávnění skupiny B a C.

 

Možnosti dalšího vzdělání: Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku se mohou ucházet o studium nástavbových oborů na středních školách, nebo požádat o nástup do vyššího ročníku studijního oboru Mechanik elektrotechnik (zakončený maturitní zkouškou).

Absolventi jsou připraveni na složení zkoušek z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice, NV194/2022 Sb.