Automechanici na vodě


Dne 1. 6. 2018 se studenti druhého ročníku oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel a Autoelektrikář, ke kterým se přidali 2 studenti prvního ročníku oboru vzdělání Karosář, spolu s mistry odborného výcviku zúčastnili poznávacího a relaxačního výletu, který se odehrával na řece Sázavě.

Celá akce byla zahájena na zastávce v Českém Šternberku. Cesta vlakem co Kácova netrvala dlouho, za chvíli jsme přesedali na autobus, který nás dovezl do vesničky jménem Zliv. Čekala nás 2km cesta dolů k řece, kde jsme si zapůjčili kánoe, pádla a vesty. A je to tady, konečně vyplouváme! Před námi bylo 17 km na vodě. První zastávka byla po 3 km ve městě Kácov v restauraci u zdejšího pivovaru, kde jsme si dali oběd. Poté jsme se odebrali zpátky na vodu, ale museli jsme se hodně přemlouvat, protože s plným břichem se nikomu nic dělat nechce. Cestou jsme úspěšně zdolali pár jezů, ale i místa, kde bylo málo vody. U každého z nás panovala pohodová nálada, zázračně i u těch, co se převrhli a otestovali své plavecké dovednosti, obzvlášť pan mistr Vacek. Za ponor jeho Černé perly mohl „háček“, kterého si vybral J. I když jsme pod každým jezem udělali zastávku k načerpání sil, i tak nás po 6 hodinách cesty opustily, a my netrpělivě vyhlíželi špičku hradu, u kterého náš výlet končil. Pak už zbývala jen cesta zpět do Benešova a domů.

Všichni jsme si to náramně užili, opravdu jsme se zasmáli a na vydařenou akci budeme dlouho vzpomínat.
Chceme poděkovat našim mistrům, že nám zpříjemnili Den dětí a nebáli se s námi někam vyrazit.


Za třídu A2M Monika Palečková


Foto zde.