Beseda: Energie – budoucnost lidstva


V rámci environmentální výchovy a projektu " ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ - ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153 proběhla dne 19.1.2017 otevřená beseda o energetice. Přednášející Ing. Tomáš Hubálek (vedoucí blokové dozorny JE Temelín) a Tomáš Hejl (Agentura JLM, ČEZ besedy) podali globální pohled na energetiku v současném světě formou prezentací o všech typech zdrojů energie. Prezentace byla doplněna filmem o atomu uranu a praktickou ukázkou zkoušky radiace dozimetrem. Na závěr byly zodpovězeny otázky žáků. Beseda byla přínosná, poutavá, způsob podání byl profesionální a velmi srozumitelný.


energie

energie

energie

energie