Divadelní představení PETER BLACK 2 – A new beginning


On 11th April the classes E1K, E2K and E3K went to see a theatre performance in Benešov. It was an English performance called Peter Black 2 – A new beginning. It is about a 20-year-old man who lives as a homeless person. He makes a little money by selling his comic books. Although Peter was living somehow, he wanted to get a stable job. So Peter found five jobs – a chimneysweep, a nurse at retirement home, a car-wash assistant, a supermarket security and a removal man.

When Peter was working as a chimneysweep, he found out he was afraid of heights. So Peter moved on to another job as a supermarket security, but he met a thief. Peter spared him and let him go. As a result he was fired. Peter moved on to a car-wash assistant, but when he was washing a client’s car, he forgot to close the windows and destroyed his interior. So Peter was fired again and started to work as a nurse at retirement home. But working with elderly people he was feeling that he was aging pretty fast, so he quit. Peter also tried working as a removal man, but he joined a bad collegue and they broke a piano together. The owner of the piano told Peter that her sister owns a bookshop. So Peter quit the job as a removal man and signed up for work in the bookshop. Peter immediately fell in love with the bookshop owner. And that was the day Peter started his new life.

That was the end of the performance. The students clapped their hands and they had enjoyed it very much.

RADIM PEŠKA, E1K

 

Ve čtvrtek 11.4.2024 se třídy E1K, E2K a E3K vypravily do divadla v Benešově na představení v angličtině, které se jmenovalo Peter Black 2 – A new beginning. Jde o dvacetiletého muže, který žije jako bezdomovec. Vydělává si trochu peněz prodejem svých komiksů. Přestože Peter nějak žil, chtěl získat stabilní práci. Peter si tedy našel postupně pět zaměstnání jako kominík, ošetřovatel v domově důchodců, pomocník v myčce aut, ochranka v supermarketu a stěhovák.

Když Peter pracoval jako kominík, zjistil, že se bojí výšek. Začal tedy pracovat jako ostraha v supermarketu, ale narazil tam na zloděje, kterého se rozhodl ušetřit a nechal ho jít. Musel tedy z práce odejít a přesunul se na jinou práci jako pomocník na mytí aut. Když ale umýval auto svého prvního klienta, zapomněl zavřít okna a zničil celý vnitřek drahého vozu. Poté, co Petera opět vyhodili, začal pracovat v domově důchodců, kde se staral o staré lidi. Peterovi ale přišlo, že tam stárne moc rychle, a tak dal výpověď. Zkusil pracovat jako stěhovák. Bohužel byl přiřazen ke špatnému kolegovi a rozbili spolu piano. Majitelka klavíru poté řekla Peterovi, že její sestra vlastní knihkupectví. Peter opustil práci stěhováka a přihlásil se na práci v knihkupectví. Tam se okamžitě do majitelky zamiloval a ona do něho. A právě tady začal Peter svůj nový život.

Tím představení skončilo, žáci tleskali a divadlo si moc užili.

RADIM PEŠKA, E1K

01 (2).jpeg

02 (2).jpeg

03 (2).jpeg