Dožij se dvaceti


Kdo by nechtěl?  Vypadá to jako hloupá otázka. Ale když si pročítáte statistiky dopravních nehod, vypadá to spíš tak, že hodně mladých lidí s řidičákem vonícím novotou touží zemřít „hrdinskou“ smrtí v troskách auta.. A bohužel málokdy v tom jedou sami. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že zhruba 20% dopravních nehod v celé Evropské unii způsobí a z 30% jejich oběti tvoří mladí lidé ve věku 15 – 30 let. Ani Česká republika bohužel nemůže nabídnout povzbudivější data. Například v roce 2014 zemřelo při dopravních nehodách 101 osob (z celkového počtu 629 mrtvých) ve věku od 15 do 24 let, polovině z nich nebylo víc než 20 let. Projekt nadačního fondu Kolečko se zaměřuje právě na rizikovou skupinu mladých adeptů nebo čerstvých držitelů řidičského oprávnění, ale samozřejmě i na jejich potencionální spolujezdce nebo účastníky silničního provozu v jakékoliv roli. Dotkneme se i nejčastějších úrazů při sportovních aktivitách.

  • snížit riziko nebezpečného chování na silnicích
  • snížit nebezpečí vážné nehody a katastrofálních následků
  • dodat odvahu pomoci druhým v kritických situacích

V úterý 29. září 2015 proběhne na ISŠT Benešov vůbec první akce v rámci projektu, ve spolupráci s místním oddělením Policie ČR, HZS, záchranné služby a Městským úřadem Benešov. Dva semináře, složené z teoretického a praktického bloku, absolvuje celkem 60 studentů. V přednáškové části se studenti setkají s lektory prevence, s lékařem - traumatologem, silným zážitkem určitě bude rozhovor s fotografem Tomášem Beranem, zakladatelem nadačního fondu Kolečko a patronem projektu, který způsobil tragickou dopravní nehodu. Velitel dopravního inspektorátu a zásahové jednotky hasičů poukážou na konkrétní nebezpečná místa na Benešovsku a nejzávažnější chyby mladých řidičů, se kterými se ve své praxi setkávají.

Praktická část nabídne účastníkům semináře jedinečnou zkušenost v podobě zkoušky na simulátoru nárazu v rychlosti 30km/h, „zkouškou ohněm“ bude pro všechny simulace vážné dopravní nehody ve spolupráci se záchranáři a lektory psychociální pomoci. Zajímavá bude určitě i dechová zkouška na alkohol a informace o odbourávání alkoholu a návykových látek a jejich vlivu na reakce řidiče.

Partneři projektu:

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Thomayerova nemocnice

Policie České republiky

Hasičský záchranný sbor České republiky

Záchranná služba                        

Podpořeno grantem z Norska/Supported by a grant from Norway