Druháci na vodě – vodácký výcvik


Ve čtvrtek 26.5.20016 se žáci druhých ročníků autooborů vydali na jednodenní vodácký výcvik na řeku Sázavu. Ráno jsme vyrazili služebními auty od školy do Českého Šternberka. Zádrhel se dostavil na vlakovém nádraží. Marně jsme čekali na vlakové spojení do Střechova. Dobrá nálada nás ale neopouštěla. Žáci situaci vtipně glosovali průpovídkami o zarostlých kolejích, kudy vlak řadu týdnů nejel a ani asi nepojede. Bohužel měli pravdu, protože byla vlaková výluka. Vodácké štěstí se ale na nás usmálo hned na mostě, kde nám zastavil autobus, který výluku zajišťoval, a zavezl nás na začátek naší výpravy.

Ve Střechově u jezu již na nás čekaly vypůjčené lodě včetně vodácké výbavy. Řada studentů v kánoi jela poprvé. Výcvik byl zahájen proškolením o bezpečném chování na vodě, včetně chování posádek na jezech, a rozdělením žáků do jednotlivých plavidel. Po dvou kilometrech jízdy první namachrovaná posádka vlastní chybou okusila teplotu vody v Sázavě. Koupel byla osvěžující. Ostatní posádky jejich ,,vodácký“ výkon škodolibě komentovaly (pobavil). Po vylití lodě všichni pokračovali bez dalších karambolů až do Kácova, kde jsme poobědvali. Za hodinu jsme znovu seděli v kánoích a pádlovali vstříc jezům před Soběšínem a Českým Šternberkem. S ujetými kilometry posádky získávaly zkušenosti a sebevědomí. Nejodvážnější vodáci již sami sjížděli první šlajsny. Na mělčině před Českým Šternberkem studenti na lodích obklíčili pedagogický doprovod. Mimo jediné posádky, která unikla, nebyl nikdo ušetřen koupele a všichni zakusili příjemně osvěžujících 16 stupňů Celsia. Do konce cesty dorazili všichni již v klidu a pohodě .

Studentům a pedagogickému doprovodu se vodácká sportovní akce velice líbila a příští rok se budeme snažit plavbu včetně skvělých zážitků zopakovat. 


S vodáckým pozdravem  Ahóóój


Ivan Kudrna     VUOV autooborů   


Foto zde.