Elektrikář (dálkové zkrácené studium)


Délka přípravy: 1 roky

Učební obor je určen pro: ženy i muže

Podmínky přijetí: úspěšné dokončení středního vzdělání s maturitní zkouškou, zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška s výučním listem

 

Stručný popis oboru: Univerzální obor pro ženy a muže se zaměřením na výrobu, údržbu a zkoušení elektrických zařízení, na instalaci domovních i průmyslových elektrorozvodů.

 

Absolventi jsou připraveni na složení zkoušek z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice, NV194/2022 Sb.