Elektrikář


Délka přípravy: 3 roky

Učební obor je určen pro: chlapce i dívky

Podmínky přijetí: uchazeč splnil nebo splní povinnou školní docházku

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška s výučním listem

 

Stručný popis oboru: Univerzální obor pro dívky a chlapce se zaměřením na výrobu, údržbu a zkoušení elektrických zařízení. Naučí se i zhotovovat instalaci v objektech.

 

Možnosti dalšího vzdělání: Absolventi mohou po úspěšném složení závěrečných zkoušek pokračovat v nástavbovém studiu, nebo požádat o nástup do vyššího ročníku studijního oboru Mechanik elektrotechnik (zakončený maturitní zkouškou).

Absolventi jsou připraveni na složení zkoušek z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice, NV194/2022 Sb.