Elektrikář


Délka přípravy: 3 roky

Učební obor je určen pro: chlapce i dívky

Podmínky přijetí: uchazeč splnil nebo splní povinnou školní docházku

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška s výučním listem

 

Stručný popis oboru: Univerzální obor pro dívky a chlapce se zaměřením na výrobu, údržbu a zkoušení elektrických zařízení. Naučí se i zhotovovat instalaci v objektech. Šikovným umožníme po 1. ročníku přestup na studijní obor.

 

Možnosti dalšího vzdělání: Absolventi mohou po úspěšném složení závěrečných zkoušek pokračovat v nástavbovém studiu. V průběhu prvního ročníku umožňujeme nejlepším učňům dle zájmu přejít na čtyřletý studijní obor mechanik elektronik.

 

Obor je od 1.9.2010 počínaje 1. ročníkem finančně podpořen stipendiem z rozpočtu Středočeského kraje