Mechanik elektronických zařízení


Délka přípravy: 3 roky

Učební obor je určen pro: chlapce i dívky

Podmínky přijetí: uchazeč splnil nebo splní povinnou školní docházku

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška s výučním listem

 

Stručný popis oboru: Teoretická a praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené výrobou, montáží, údržbou a opravami elektronických výrobků a zařízení z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky.

Obor je prostupný se čtyřletým oborem mechanik elektronik a tříletým oborem elektrikář.

 

Možnosti dalšího vzdělání: Absolvent může pokračovat v nástavbovém studiu v oboru Provozní elektrotechnika nebo může být přijat do vyššího ročníku studijního oboru mechanik elektronik (zakončený maturitní zkouškou).

 

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá montážní, údržbářské a opravářské práce na elektronických zařízeních. Bude dobrým odborníkem, manuálně zdatným, schopným samostatně aplikovat získané znalosti a dovednosti.

Absolventi jsou připraveni na složení zkoušek z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice, NV194/2022 Sb.