Energie – budoucnost lidstva


Mají všichni lidé stejné právo na energii? Může nedostatek energetických zdrojů ohrozit mír na světě? I na takové nelehké otázky se snažili najít odpověď žáci benešovské Integrované střední školy technické při úterní besedě s mluvčím jaderné elektrárny Temelín ing. Markem Svitákem. ing marek sviták

Mluvilo se samozřejmě také o Temelíně, například o tom, jak je zajištěna bezpečnost elektrárny. Žáci se kromě jiného dozvěděli o přednostech a záporech všech ostatních zdrojů energie. Možnosti fotovoltaických elektráren si například mohli sami vyzkoušet na malém slunečním panelu spojeném s elektromotorem, o radioaktivitě všech věcí v našem okolí se přesvědčili při předvádění profesionálního dozimetru. 

“Smyslem těchto besed není přesvědčovat mladé lidi o tom, z čeho a jak bychom měli vyrábět elektřinu, ale inspirovat je k vlastnímu přemýšlení o těchto otázkách. Především o tom, jaké zdroje energie má lidstvo k dispozici a jaká je cena za jejich využívání nebo naopak odmítnutí. Zda a jaké máme možnosti volby a za jakých podmínek jsme či nejsme konkrétní zdroje i s jejich nevýhodami ochotni akceptovat,” říká Marek Sviták o osvětovém programu Energie – budoucnost lidstva, kterého se v základních a středních školách v celé ČR zúčastnilo už víc než 185 tisíc mladých lidí. 

beseda temelínBeseda s mluvčím jaderné elektrárny Temelín zapadá do systému vzdělávání žáků ISŠT Benešov, kteří studují obory zaměřené na elektroniku a elektrotechniku. Zúčastnění využijí poznatky z této akce nejen při výuce odborných předmětů, ale i v dalších aktivitách, do kterých je škola zapojena. Jedná se zejména o projekty Enersol a Zelený most zaměřené na obnovitelné zdroje energie. 


Ing. Antonín Vošický, zástupce ředitelky ISŠT Benešov