Exkurze do Jaderné elektrárny Temelín


Dne 28. dubna 2017 si žáci tříd E2L a E2K Integrované střední školy technické Benešov zpestřili výuku exkurzí do Jaderné elektrárny Temelín.               

Během cesty byli žáci pedagogy informování o tom,  že JE Temelín leží přibližně 24 km od Českých Budějovic a 5 km od Týna nad Vltavou. Elektřinu vyrábí ve dvou výrobních blocích s tlakovodními reaktory VVER 1000 typu V 320. První elektřinu zde vyrobil první blok dne 21. prosince 2000. Elektrárna pracuje na výkonu 1 x 1078 MWe + 1 x 1055 MWe.

Po příjezdu do Temelína všichni nejprve navštívili Informační centrum, které se nachází v bezprostřední blízkosti elektrárny. V kinosále střediska proběhlo vstupní bezpečnostní školení pro návštěvníky elektrárny a poté žáci i s pedagogy shlédli film o výstavbě elektrárny a o jejím provozu. Pak se rozdělili na tři skupiny a vydali k elektrárně. Po průchodu bezpečnostními rámy žáky pracovníci ochrany elektrárny podrobili dozimetrickému měření a namátkové kontrole na přítomnost alkoholu a jiných toxických látek. Po těchto kontrolách dostali všichni povolení ke vstupu do elektrárny, kde je po celou dobu doprovázeli pracovníci ochrany elektrárny. Nejprve žáci procházeli kolem chladících věží a poté zamířili do nejzajímavější části, a tou byla strojovna. Ve strojovně viděli v provozu parní turbosoustrojí včetně turbogenerátoru o výkonu 1111 MW. Dověděli se, že generátor je chlazen demivodou a vodíkem. Celé soustrojí má délku 59 m a hmotnost turbíny je 686 tun. Turbína spotřebuje 5 263 tun páry za hodinu provozu a teplota páry činí 278 stupňů Celsia při tlaku 5,8 MPa.

Po prohlídce strojovny si žáci prohlédli transformovnu a záložní agregáty pro případný výpadek napájení elektrárny. Nakonec žáky pracovníci ostrahy podrobili výstupnímu dozimetrickému měření. Exkurzi všichni zakončili na Informačním centru prohlídkou vystavených fotografií a exponátů. Fotografování v elektrárně a její blízkosti je zakázáno, a tak se až po povolení pracovníků ostrahy podařilo přivést několik fotografií alespoň jedné skupiny žáků.

Exkurze byla velice poučná, žáci se seznámili s tím, jak se provozuje Jaderná elektrárna Temelín a především také, jak je zajištěna její bezpečnost a ochrana.

Exkurze se všem účastníkům líbila, s jejím programem byli spokojeni.

František Ptáček

Foto zde.