Exkurze do Vlaku prevence


Dne 3. května 2017 navštívili žáci prvních ročníků všech studijních oborů elektro Vlak prevence na nádraží v Benešově. Studenti se zúčastnili devadesátiminutového interaktivního programu, kde jim byly formou videoprojekce představeny příběhy o příčinách neštěstí na železnici. Studenti prošli speciálně upraveným multimediálním vagonem, kde shlédli jednotlivé příběhy různých železničních neštěstí. V druhém vagonu měli možnost diskutovat se zástupci Českých drah a Policií ČR o příčinách a důsledcích nekázně na železnici. Exkurze studentům přinesla poučné zážitky a velmi se líbila.

 

 

Mgr. Tomáš Chvojka

Učitel odborných předmětů