Exkurze ELMOZ CZECH


Začátkem roku 2017 žáci třídy N2S Integrované střední školy technické Benešov navštívili firmu ELMOZ CZECH v Benešově. Exkurze se žákům líbila, a proto ji vedení školy sjednalo i pro další třídu. Dne 12. dubna se do firmy ELMOZ CZECH vypravila třída E3L. Žáci měli výhodu v tom, že je ve škole před samotnou exkurzí navštívila zástupkyně firmy paní Jitka Marková, která je s firmou seznámila a v den návštěvy je také firmou provedla.

Nejprve společně navštívili projekční kancelář, kde je pan Rudňanský, stejně jako před časem jejich spolužáky, podrobně seznámil s prací projektantů. Žáci již věděli, že žádná škola pro projektanty elektrických sítí neexistuje, a proto se cíleně ptali, jaké vzdělání musí pro tuto profesi splňovat. Paní Marková jim vysvětlila, že ti, kteří si tuto profesi zvolí, se naučí nejvíce ve firmě od svých starších kolegů. Doporučila jim ale, aby se ve škole snažili získat co nejvíce vědomostí již od svých učitelů, aby v praxi měli na co navazovat a rychle se mohli zapracovat.

Žáci se seznámili s tím, jak se projektují elektrické sítě a co vše musí projektant znát, než může sítě vyprojektovat. Žáci se dozvěděli, že před samotnou projekční činností musí nejprve projektant projednat pečlivě zadání se zadavatelem, investorem a vlastníky dotčených pozemků. Právě jednání s vlastníky pozemků a jiných nemovitostí označili zástupci firmy jako nejnáročnější část práce projektanta.

V závěru exkurze byla připravena diskuse, ve které se mohli všichni na cokoliv zeptat. Po diskusi při loučení obdrželi žáci od firmy ELMOZ CZECH drobné upomínkové předměty.

Exkurze se všem účastníkům líbila, s jejím programem byli spokojeni.František Ptáček