Exkurze ELMOZ Czech s.r.o.


Začátek nového roku 2017 si někteří žáci Integrované střední školy technické Benešov zpestřili návštěvou firmy ELMOZ Czech s.r.o. v Benešově. Exkurzi podnikli žáci třídy N2E v úterý 10. ledna.

Nejprve navštívili projekční kancelář firmy, kde je pan Rudňanský podrobně seznámil s prací projektantů. Žáci se z jeho výkladu dozvěděli, že neexistuje žádná škola pro projektanty elektrických sítí, a ti, kteří si tuto profesi zvolí, se ve firmě učí od svých starších kolegů. Poradil jim, aby se proto ve škole snažili od svých učitelů co nejvíce naučit a získat co nejvíce vědomostí, aby v praxi měli na co navazovat.

Žáci se seznámili s tím, jak se projektují elektrické sítě a co vše musí projektant znát, než může sítě vyprojektovat. Žáci se dozvěděli, že před samotnou projekční činností musí nejprve projektant projednat pečlivě zadání se zadavatelem, investorem a vlastníky dotčených pozemků. Právě jednání s vlastníky pozemků a jiných nemovitostí označil pan Rudňanský jako nejnáročnější část práce projektanta.

V závěru exkurze byla připravena diskuse, ve které se mohli všichni na cokoliv zeptat. Po diskusi při loučení obdrželi žáci od firmy ELMOZ Czech s.r.o. drobné upomínkové předměty.

Exkurze se všem účastníkům líbila, s jejím programem byli spokojeni.

František Ptáček