Exkurze Junker


 

Dne 25.9.2013 byla uskutečněna exkurze do závodů firmy ERVIN JUNKER v rámci projektu „ Získávání dovedností v oblasti mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg.č. cz.1.07/1.1.32/01.0037 „.

Exkurze se účastnilo 27 žáků z tříd E2K, E3K a N2S, kde je vyučován předmět Automatizace. Jako pedagogický dozor byli této akce účastni Ing. J. Bambas a Ing. F. Kumšta.

   Účastníci exkurze se v závodě Mělník seznámili s historií firmy, jejím výrob-ním programem a prohlídli si jednotlivé provozy, kde se provádí konečná montáž brousících CNC center. Na závěr prohlídky závodu Mělník žáci si vyzkoušeli vyplnit zkušební test o historii firmy a jejím výrobním programu a úspěšní řešitelé byli odměněni upomínkovými předměty.

   Po prohlídce závodu Mělník byla uskutečněna prohlídka závodu Čtyřkoly, kde si žáci prohlídli výrobu vřeten pro brousící centra montované v závodě Mělník.

 

   Pro žáky byla tato akce velmi prospěšná, protože se seznámili nejen s moderními technologiemi výroby na CNC strojích, ale měli možnost se seznámit i s pracovními podmínkami v moderních výrobních závodech.

 

Ing.F.Kumšta