Exkurze KOLEKTORY PRAHA, a.s., a ZEVO PRAHA


V pondělí 21. 3. 2016 se žáci prvního ročníku Střední integrované školy technické, obor elektrikář a autoelektrikář, zúčastnili exkurzí ve firmách KOLEKTORY PRAHA, a.s., a ZEVO PRAHA.

Ve smluveném čase byli účastníci exkurze přijati ve velíně firmy Kolektory Praha. Zde se seznámili s celým systémem výstavby a provozu podzemních kolektorů. Po nezbytném proškolení všichni sjeli výtahem do rozsáhlého pražského podzemí. Zde je v hloubce 40 m pod povrchem vybudován páteřní systém kolektorů pro střed Prahy. Těmito kolektory vedou veškeré kabelové, sdělovací, plynové a vodovodní rozvody. Jediné, co zde nesmí vést, je kanalizační potrubí. Překvapilo nás, že každý dům zde má svou přípojku na uvedené rozvody. Celý systém kolektorů má délku 92 km a je v něm uloženo tisíce kilometrů kabelů a potrubí. Veškeré vstupy do podzemí a i samotný provoz kolektorů se ovládá z velína, který se nachází na Senovážném náměstí, odkud se provádí nepřetržitý dozor nad děním v kolektorech. Během exkurze se  účastníci dozvěděli, že město Praha má jeden z největších systémů kolektorů na světě.

Po prohlídce kolektorů všichni žáci s pedagogy přejeli autobusem do firmy ZEVO Praha Malešice, kterou většina z nás zná pod pojmem spalovna Malešice.

Ve firmě ZEVO se opět po bezpečnostním školení žáci seznámili s vybavením a provozem spalovny. Mimo jiné se dozvěděli, že spalovna odpadů je projektována na kapacitu 1 200 000 obyvatel Prahy. Spalovna je vybavena čtyřmi technologicky shodnými a nezávislými linkami na zpracování komunálního odpadu. Každá z linek je vybavena kombinovanou výrobou tepla a elektřiny s rekuperací tepla a spalin. Čištění spalin probíhá v elektrostatických odlučovačích prachových částic s navazující technologií pro rozklad dioxinů a mokrou vápennou vypírku pro odstranění HCL, HF, SO a těžkých kovů. Ve spalovně jsou čtyři kotle a každý zpracuje za hodinu provozu 15 tun odpadu a vyprodukuje 40 tun páry o teplotě 235 stupňů. Spalování probíhá při teplotě 900 – 1200 stupňů. Vyrobenou párou se vytápí byty a zároveň slouží i pro pohon turbogenerátoru na výrobu elektrické energie. Výkon tohoto generátoru je 14,7 MW a spotřebuje 119 t páry za hodinu.

Obě exkurze byly velice zajímavé a pro žáky podnětné. Na vlastní oči poznali „město“ pod Prahou a i to, jak se likviduje a zpracovává komunální odpad v hlavním městě.


František Ptáček

VUOV


spal

spal

spal

spal

spal