Exkurze NKT Kladno a Letiště Václava Havla


 

Dne 8. 4. 2014 navštívili žáci třídy E1L a část žáků tříd E1K a E2K spolu s učiteli odborného výcviku v rámci exkurze firmu NKT cables Kladno a prohlídku letiště Václava Havla v Praze.

Firma NKT cables je předním světovým dodavatelem v odvětví energetiky. Navrhuje, vyrábí a nabízí vysoce kvalitní kabely a řešení pro elektrickou infrastrukturu, stavebnictví, železniční a automobilovou dopravu. Vize firmy je udržet si vedoucí postavení v poskytování inovativních, vysoce kvalitních a dlouhodobých řešení pro zákazníky. Výrobní závody patří k nejmodernějším, neustále se modernizujícím, aby si firma udržela vysokou technologickou úroveň. Ve firmě si žáci prohlédli kompletní výrobu a zpracování elektrických vodičů a dozvěděli se mnoho užitečných informaci z této oblasti.

Z Kladna následoval přesun na letiště Václava Havla v Praze, kde si žáci v rámci tříhodinové prohlídky letiště, prohlédli terminál 3, který byl uveden do provozu 3. září 1997. Využívá se zejména pro lety všeobecného letectví, kapacita je 80 odbavených cestujících/hod. České aerolinie zde provozují 2x denně pravidelnou linku do německého Braunschweigu. Dále zde žáci viděli terminál pro vládní lety, hangár Úřadu pro civilní letectví ČR, provoz letištních ploch, záchrannou požární stanici, leteckou službu Policie ČR a záchrannou leteckou službu, terminál 1 a 2, zásobování letiště palivem, odmrazovací stání a mnoho dalších velice zajímavých částí letiště.

Celá exkurze se všem zúčastněným velice líbila a byla velkým přínosem zajímavých informací.

 

Za učitele odborného výcviku

Budil Zdeněk

Ptáček František

Jirák Zdeněk

Dřízal Jiří

Šobíšek Marek

Hovorka Tomáš

Dvořák Jiří


Foto z NKT zde.

Foto z letiště zde.