Exkurze PCB


Dne 17. 2. 2016 jsme s třídou E3K navštívili benešovskou firmu PCB a.s., která se zabývá vývojem a výrobou plošných spojů.

Exkurze začala ve skladu, kde jsme se dozvěděli, z jakého materiálu se vyrábí DPS a jaké jsou druhy. Následovala ukázka přípravy DPS pro výrobu, stříhání, dělení a drážkování.

Na dalším pracovišti nám zástupci firmy prakticky ukázali, jak probíhá technologický postup automatického vrtání a frézování plošných spojů.

Pokračovali jsme výrobou kresby, čištěním desek a galvanickým nanášením kovů. Poté jsme navštívili část výroby, kde probíhá finální povrchová úprava desek. Na závěr jsme také měli možnost klást dotazy a dozvědět se další informace a zajímavosti z výroby DPS.

Exkurze se žákům líbila, seznámili jsme se s profesionální výrobou desek plošných spojů a poznali jsme jak dlouhá je cesta od návrhu spoje po konečný produkt.

 

Jiří Dřízal a Marek Šobíšek

učitelé OV