Exkurze - servis Scania


V úterý 15.3.2016 jsme se studenty druhého ročníku autooborů  navštívili servis nákladních aut a autobusů Scania Czech  republic s.r.o.  v Modleticích.

V přijímacím centru pro zákazníky  nás ve smluvený čas přivítal vedoucí servisu pan Petr Terč. Nejprve proběhlo krátké proškolení o bezpečnosti pohybu osob po autoprovozu a seznámení se vznikem značky Scania  a její historií.

Následně se celá skupina vypravila do dílen. Vedoucí servisu nás prováděl jednotlivými halamy. V první bylo přistaveno k opravě několik autobusů. Další část haly byla určena k demontáži motorů a převodovek, které se připravovaly na generální opravu. V druhém oddělení servisu studenti sledovali práci mechaniků, kteří prováděli garanční servis patrového autobusu. Následovala prohlídka pneuservisu a mycí linky. Po celou dobu prohlídky pan Terč vysvětloval zaměření  a specifika jednotlivých pracovišť, vysvětloval postup při přijímání vozidel do opravy provádění opravy dle zakázkového listu až po předávání vozidel zákazníkovi.

Exkurze byla zajímavá, žákům se velice líbila. Měli možnost nahlédnout do opravdového provozu servisu a získat představu o svém možném budoucím povolání.

 

Ivan Kudrna

VUOV