Exkurze Škoda auto Mladá Boleslav a.s.


         Dne 27. 3. 2018 se žáci druhých ročníků oborů vzdělávání Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Autoelektrikář a žáci prvního ročníku oboru vzdělávání Provozní elektrotechnika a Provozní technika zúčastnili odborné exkurze ve Škodovce Mladá Boleslav.

Začátek exkurze byl naplánován na 8:00 před budovou ISŠT Benešov.  Doprava do Mladé Boleslavi byla hrazena z prostředků SRPDŠ. Do Mladé Boleslavi jsme dorazili kolem desáté hodiny. První část exkurze se odehrávala v muzeu Škoda. Nejprve jsme dostali komunikační zařízení. V muzeu jsme měli přiděleného průvodce, který prováděl výklad o vystavených exponátech a ochotně odpovídal na otázky žáků. Zde se naši žáci dozvěděli něco o historii a současnosti firmy. Samozřejmostí byla i prohlídka vystavovaných aut a motocyklů. Poté jsme se přesunuli do depozita, kde jsou umístěny prototypy automobilů, které se továrně nevyráběly.

Druhá část exkurze byla celá zaměřena na prohlídku výrobního závodu. Nejprve jsme byli poučeni o bezpečnosti při pohybu po závodě. Každý žák dostal ochranné brýle a reflexní vestu pro návštěvníky.  Poté jsme se přesunuli na montáž převodovek a motorů, kde žáci viděli kompletní postup při montáži. Následovala lisovna, kde bohužel docházelo k výměně raznic a stroje byly zastavené. Pro žáky byla asi nejzajímavější svařovna, kde si mohli prohlédnout kompletní rám automobilu. Zde také viděli auta těsně před lakováním.  Poslední byla linka na dokončovací operace. Zde na začátku linky najíždějí nalakované bez výbavy a na konci linky vyjíždějí hotové auta s výbavou na přání zákazníka.


Ing. Miloslav Procházka


Foto zde.