Žáci ISŠT Benešov v Škoda Auto Mladá Boleslav


Dne 11. dubna 2016 žáci druhých ročníků oboru vzdělání mechanik opravář motorových vozidel (A2M) a autoelektrikář (E2L – II) a žáci prvního ročníku oborů vzdělání autoelektrikář, karosář a strojní mechanik (A1K)  absolvovali odbornou exkurzi do výrobního závodu Škoda Auto Mladá Boleslav a.s..

Začátek odborné exkurze do Škoda auto a.s. začal srazem všech účastníků u naší školy ISŠT Benešov v 7:45 hod., abychom v cca 8:00 hod. mohli zavelet k odjezdu. Cesta probíhala poklidně (pokud pomineme velmi hustý provoz v Praze). Exkurze začala v Muzeu Škoda, kde se nás ujali tři průvodci. Ty nás vybavili pro lepší komunikaci poslechovým zařízením. První část exkurze byla věnována prohlídce muzea, kde žáci mohli projít fascinující cestu historií automobilů včetně podrobného výkladu spojenou s dotazy a zkoušením z předešlého výkladu. Asi po hodině jsme se odebrali do depozitáře a dalších 30 minut se žáci mohli kochat různým provedením prototypů vozidel, které se nedostaly z nějakých důvodů do výroby. Následovala  druhá část exkurze, a to prohlídka výrobního závodu. Vzhledem k tomu, že všichni žáci byli studenti autooborů, byla pro nás vybrána rozšířená exkurze s prohlídkou svařovny, lisovny, motorárny, montážní linky nových automobilů a také prohlídka samotného závodu. Na závěr exkurze jsme odevzdali poslechové zařízení a po cca čtyřech hodinách v Mladé Boleslavi jsme se vydali na zpáteční cestu do Benešova, kam jsme dorazili v cca 16:30 hod.

Celkově byla exkurze zajímavá a přínosná pro pochopení vývoje dopravních prostředků, kol, motocyklů, automobilů a to z pohledu samotné výroby některých dílů či samotné montáže jednotlivých celků automobilu v největší a nejznámější automobilce v ČR. Na žácích naší školy bylo vidět, že je exkurze zajímá, zejména pak depozitář vozidel. Vše si podrobně prohlíželi, fotografovali a samozřejmě měli mnoho odborných dotazů.    

 

Ing. Jaroslav Bambas, Ing. Antonín Vošický

učitelé odborných předmětů.


Foto zde.