Exkurze v Čistírně odpadních vod Benešov

V úterý 22. 3. 2016 třídy E1K a A2M navštívily ČOV patřící městu Benešov, jejíž provozovatelem je Vodohospodářská společnost Benešov.

Naši žáci měli možnost shlédnout celý systém čištění odpadních vod pomocí nových technologií instalovaných při rekonstrukci v roce 2014.

V úvodní části jsme viděli samotný přítok odpadních vod, hrubé předčištění a biologicko-chemické čištění. Nejprve v řídícím středisku a později i v samotné praxi.

Zajímavé bylo zjištění využití čistírenských kalů na výrobu bioplynu a jeho následná přeměna na tepelnou energii.

Studenty též zaujala ukázka robotické kamery na zjišťování závad v kanalizačním potrubí i celého monitorovacího pracoviště umístěného v dodávkovém automobilu.


Mgr. Tomáš Chvojka

           UOP


cov

cov

cov

cov