Festival virtuální reality v Integrované střední škole Technické  v Benešově

Ve středu 13. listopadu 2019 od 8:00 do 15:00 hodin se uskutečnil na Integrované střední škole technické v Benešově Festival virtuální reality.

Cílem akce bylo představit pedagogům a žákům vybrané existující aplikace virtuální reality a diskutovat o tom, jak mohou tyto moderní technologie doplnit a zkvalitnit stávající výuku na středních školách. Jako názorné ukázky jejich možného využití ve výuce sloužily ukázkové výukové hodiny chemie, matematiky a anglického jazyka, speciálně vyvinuté pro účely tohoto festivalu.

Účastníci si mohli vyzkoušet, jaké to je, být ve virtuálním světě, také na několika dalších stanovištích. Čekala je třeba rehabilitace ve virtuální realitě, Google Earth, procházka po starém Egyptě, rozebrání a složení automobilu nebo turnaj v české virtuální hře Beat Saber. O svých zážitcích a různých možnostech jejich zapojení do výuky pak mohli debatovat s přítomnými odborníky - vývojáři a lektory virtuální a rozšířené reality.

V rámci Festivalu se také uskutečnil kulatý stůl, který představil dosavadní výsledky využívání aplikací virtuální reality ve výuce a ve vybraných profesních oborech. 

Na Festival virtuální reality byly pozvány i ostatní střední školy z Benešova.


Festival se konal v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje" (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.