Fotosoutěž - akce EVVO


Téma: NEJ strom

Zašlete jednu vlastní fotografii na krizkova@isstbn.cz do 4. 11. 2016.

Ke každé zaslané fotografii uveďte jméno a třídu.

Nejlepší fotky budou oceněny.Mgr. Gita Křížková, koordinátorka EVVO


Výsledky soutěže:

V rámci EVVO plánu byla v měsíci listopadu vyhlášena soutěž o NEJ strom. Této soutěže se zúčastnilo 14 žáků. Zaměstnanci školy a ostatní žáci hlasovali o nejhezčí fotografii i nejzajímavější nápad. Hlasování, bylo ukončeno k 20.12.2016, celkem se zúčastnilo 164 žáků. První tři  v pořadí vyhráli poukázku do Perfecty v hodnotě 300 až 500 Kč a ostatní soutěžící dostali sladkou odměnu. Všechny výhry byly hrazeny z prostředků SRPDŠ.


1. místo: Tomáš Adam      2. místo: Tomáš Kalík        3. místo: Patrik Khaur