IQ Landia


Dne 19. 6. 2018 se žáci prvního ročníku třídy  N1S a žáci druhých ročníků tříd A2M a E2L zúčastnili exkurze v IQ Landii Liberec. Exkurze se konala v rámci EVVO.

Začátek akce byl naplánován na 7:30 před budovou ISŠT Benešov.  Zde jsme nasedli na autobus (hrazený z prostředků SRPDŠ), který nás odvezl do Liberce. Exkurze začínala ve vstupní hale IQ Landie v 11:00 hodin, kde byli žáci poučeni o chování zaměstnancem IQ Landie. Celá exkurze byla zaměřena na obnovitelné zdroje energie, z tohoto důvodu pro nás byla nejdůležitější expozice „ŽIVLY“, kde nám průvodce popsal jednotlivé exponáty.

Expozice „ŽIVLY“ je především zaměřena na výrobu elektrické energie. Žáci si zde mohli v sekci „voda“ prohlédnout, jak funguje vodní mlýn, různé typy turbín a funkci přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. V sekci „vzduch“ si mohli vyzkoušet pomocí fukaru roztočit různé typy vrtulí větrných elektráren a porovnat jejich výkon ve výrobě elektrické energie. V sekci „Slunce“ pak žáci za pomoci zdrojů světla létali s letadélky fungujících na principu solárních panelů. Největší dominantou expozice byl Teslův transformátor. Jedná se o vysokofrekvenční vzduchový transformátor generující velmi vysoké napětí. Součástí je úžasné představení, kdy na hudbu známé skupiny Metallica, z transformátoru vylétávají výboje velmi vysokého napětí. Po skončení tohoto představení se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí ze života Nikoly Tesly.

Po skončení přednášky v expozici živly (přibližně v 12:30) dostali žáci rozchod. Část žáků si šla prohlédnout ostatní expozice zaměřené na geologii, vesmír a lidské tělo. V těchto částech žáci nejčastěji navštěvovali simulátor beztížného stavu, pořádali závody v posouvání kuličky za pomoci myšlenek a povídali si s robotem.

Druhá část žáků měla naplánovánu bitvu na LaserGames Babylon.

Do Benešova jsme dorazili po páté hodině. Žáci byli z exkurze nadšeni, obzvláště se jim líbilo, že si mohli všechno sami zkusit na vlastní kůži.

 

Ing. Miloslav Procházka, Mgr. Chvojka


Foto zde.