Karosář


Délka přípravy: 3 roky

Učební obor je určen pro: chlapce

Podmínky přijetí: uchazeč splnil nebo splní povinnou školní docházku

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška s výučním listem

 

Stručný popis oboru: Příprava je zaměřena k výrobě a opravám karoserií, pracoviště je součástí našeho autoservisu. Žáci získávají řidičská oprávnění skupiny B.

 

Možnosti dalšího vzdělání: Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů.