Mechanik elektronik


Délka přípravy: 4 roky

Učební obor je určen pro: chlapce i dívky

Podmínky přijetí: uchazeč splnil nebo splní povinnou školní docházku

Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

 

Stručný popis oboru: Je určen pro šikovné mladé lidi, kteří mají vztah k výpočetní technice a elektronice. Po maturitě je možnost studovat na kterékoli vysoké škole. Obor se zabývá výrobou, montáží, opravami, nastavováním a seřizováním elektronických zařízení, odstraňováním mechanických, obvodových a programových závad elektronických celků, zkoušením a opravami podle technické dokumentace. Zabývá se dále programovým vybavením řídících systémů a odlaďováním programů.

Dále se zabývá výrobou, montáží, servisem, nastavováním, oživováním, opravami a diagnostikou složitých elektronických zařízení spotřební elektroniky (televizory, přehrávače, PC ... ).

 

Možnosti dalšího vzdělání: Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na všech vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol.