Automechanik


Délka přípravy: 3 roky

Učební obor je určen pro: chlapce i dívky

Podmínky přijetí: uchazeč splnil nebo splní povinnou školní docházku

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška s výučním listem

 

Stručný popis oboru: Výuka probíhá ve vlastním autoservisu nedaleko areálu školy. Jeho součástí jsou diagnostická zařízení včetně stanice analyzátoru kouřových plynů, paltestu atd. Absolventi získají řidičské oprávnění B a C.

 

Možnosti dalšího vzdělání: Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů.