Odborná exkurze – 21. – 23. 5. 2019 - Morava


      Na závěr letošního školního roku jsme naplánovali odbornou exkurzi pro žáky auto a elektro oborů na Moravu. Exkurze se konala ve dnech 21. – 23. 5. 2019, zúčastnili se jí vybraní žáci téměř ze všech tříd. Příprava na tuto exkurzi začala již na začátku letošního školního roku, kdy byl naplánován harmonogram této akce. Poté začal maraton telefonování a domlouvání podrobností, abychom mohli v květnu na Moravu vyrazit.

       V úterý 21. 5. jsme vyrazili na cestu do Velkých Losin, kde jsme byli ubytováni. Cestou jsme však udělali čtyřhodinovou zastávku v Kvasinách. Zde jsme navštívili výrobní závod automobilů Škoda. V Kvasinách se vyrábí limuzína Superb a SUV modely Kodiaq, Karoq a Seat Ateca. Celá exkurze začala v předváděcí místnosti, kde jsme zhlédli film o historii výrobního závodu Kvasiny. Poté jsme byli, vzhledem k velkému počtu žáků, rozděleni na čtyři skupiny. První dvě skupiny vyrazily na dvouhodinovou prohlídku závodu v čtvrthodinovém rozestupu, kdy další dvě skupiny zůstaly v předváděcí místnosti, kde mohly zhlédnout film o historii značky od jejího vzniku až po současnost. Po návratu prvních dvou skupin se na prohlídku vydaly další dvě skupiny. Kromě lakovny, kam je z bezpečnostních důvodů vstup zakázán, jsme viděli výrobu od začátku až do konce.

       Po skončení exkurze jsme se vydali na místo ubytování v chatkách ve Velkých Losinách, kde jsme se navečeřeli a ubytovali. Naplánované posezení u ohně jsme museli pro nepřízeň počasí zrušit. To nám však nevadilo, protože jsme si zalezli do chatek a dlouho do noci jsme si povídali a poslouchali písničky.

       Druhý den jsme měli naplánovánu exkurzi do přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Prohlídka začala v informačním centru, kde byli žáci informováni o stavbě elektrárny, jejím provozu a technických údajích. Zároveň byly zodpovězeny všechny dotazy. Po přednášce a zhlédnutí informačního videa z oblasti energetiky ČR, jsme se přesunuli do budovy elektrárny. Zde jsme se seznámili s vybavením elektrárny a zblízka jsme si prohlédli turbíny. Součástí prohlídky byla i návštěva spodní i horní nádrže. Zde jsme toho bohužel moc neviděli, protože pršelo a byla hustá mlha.

Poslední den byl nejnáročnější. Budíček nastal už po šesté hodině ranní. Čekal nás úklid a předání pokojů. Paní správcová žáky velmi chválila za čistotu, v jakých pokoje předávali zpět (pravda je, že si většina z nás ani nestihla vybalit J).

Další zastávka byla ve Vysokém Mýtě u společnosti Iveco, divize autobusů. Exkurze byla naplánována na půl jedenáctou. Nejprve nás všechny v zasedací místnosti proškolili o bezpečnosti a upozornili na zákaz používání mobilních telefonů v areálu. Poté následovala vlastní exkurze, kdy jsme viděli zrod autobusu od plechu až po konečnou montáž. První jsme navštívili lisovnu, kde jsou pomocí nejmodernějších laserových technologií z plechů a profilů vyřezávány jednotlivé části karosérie autobusu. Součástí lisovny je i svařovna plná robotických svařovacích automatů, na jejichž konci vyjede hotová karosérie autobusu na přání zákazníka. Dalším provozem je lakovna. Zde žáci nejprve viděli, jak byla celá karosérie autobusu ponořena do sedmnáctimetrového bazénu, kde byla za pomocí nejmodernější technologie nanesena ochranná vrstva proti korozi. Poté byla na autobus nanesena barva dle přání zákazníka. Poslední částí byla dokončovací linka. Na této lince byla provedena elektroinstalace, instalace kompletního pohybového ústrojí, skla a v neposlední řadě i dokončení interiéru. Na konci této linky vyjížděly hotové autobusy ke své první zkušební jízdě. S žáky jsme se shodli, že se jednalo o nejlépe vybavený provoz se spoustou nejmodernějších technologií, který jsme kdy viděli.

Po exkurzi v Ivecu jsme se vydali na cestu do Benešova, kam jsme dorazili po páté hodině. Po třech dnech plných exkurzí jsme byli sice velmi vyčerpaní, ale bohatší o spoustu nových zážitků z provozů, kam se většina lidí nikdy nepodívá. Žáci byli z akce nadšeni a děkovali nám za tyto nevšední zážitky. Před rozchodem domů jsme jim museli slíbit, že podobnou akci brzy zopakujeme.

 

Ing. Miloslav Procházka, Mgr. Gita Křížková, Luděk Říha

organizátoři akce

Foto zde.