ODBORNÁ EXKURZE – Škoda auto Mladá Boleslav


Dne 11. března 2013 žáci druhého ročníku oboru vzdělání mechanik opravář motorových vozidel  a žáci druhého ročníku oborů autoelektrikář, strojní mechanik a karosář absolvovali odbornou exkurzi do výrobního závodu Škoda auto Mladá Boleslav a.s.

Začátek odborné exkurze a sraz všech účastníků byl stanoven na 7:00 hod. Autobus i žáci se dostavili včas a tak jsme v 7:15 hod mohli zavelet k odjezdu. Do Mladé Boleslavi jsme přijeli dle plánu a tak prohlídka muzea a výrobního závodu mohla začít. Začátek exkurze byl v muzeu Škoda, kde se nás ujali tři průvodci. Ty nás vybavily pro lepší komunikaci poslechovým zařízením.

První část exkurze byla věnována prohlídce muzea, kde žáci mohli projít fascinující cestu časem historií automobilů včetně podrobného výkladu spojenou s dotazy a zkoušením z předešlého výkladu. Asi po hodině poutavého výkladu o historii automobilky jsme se odebrali do depozitáře a dalších 30 minut se žáci mohli kochat různým provedením prototypů vozidel, které se nedostaly z nějakých důvodů do výroby. Následovala  druhá část exkurze, kam nás odvezl autobusu, a to k prohlídce výrobního závodu. Vzhledem k tomu, že všichni žáci byli studenti autooborů, byla pro nás vybrána rozšířená exkurze s prohlídkou svařovny, lisovny, motorárny, montážní linky nových automobilů a také prohlídka samotného závodu. Na závěr exkurze jsme odevzdali poslechové zařízení a po čtyřech hodinách prohlídky Škoda auto a.s. jsme se vydali na zpáteční cestu do Benešova, kam jsme dorazili v cca 14:30 hod.

Celkově byla exkurze zajímavá a přínosná pro pochopení vývoje dopravních prostředků, kol, motocyklů, automobilů a to z pohledu samotné výroby některých dílů či samotné montáže jednotlivých celků automobilu v největší a nejznámější automobilce v ČR. Na žácích naší školy bylo vidět, že je exkurze zajímá, zejména pak zhlédnutí depozitáře vozidel. Vše si podrobně prohlíželi, fotografovali a samozřejmě měli mnoho odborných dotazů. Jen v samotném  muzeu jsme mohli strávit více času, protože dle žáků bylo málo času na důkladné prohlédnutí vystavených exponátů.

    

Mgr. Zdeněk HUMEŠ – učitel odborných předmětů a vedoucí exkurze

Ing. Miloslav PROCHÁZKA -  učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

 

Foto z akce zde.