Návštěva Koněpruských jeskyní a muzea motocyklů JAWA Křivoklát


            Dne 17. 10. 2018 se žáci prvního a druhého ročníku nástavbového studia Provozní elektrotechnika, žáci druhého ročníku čtyřletého studia oboru Mechanik elektronik a žáci třetího ročníku oboru Automechanik, Autoelektrikář a Strojní mechanik prohlídky Koněpruských jeskyní a muzea motocyklů JAWA. Akce byla plánována v rámci environmentálního vzdělávání.

Začátek akce byl naplánován na 8:00 před budovou ISŠT Benešov.  Doprava a vstupné do Koněpruských jeskyní byla hrazena z prostředků SRPDŠ. Žáci si hradili pouze vstupné do muzea motocyklů v hodnotě 40 Kč.

Koněpruské jeskyně jsou nejrozsáhlejším jeskyním komplexem v českém krasu. Vlastní prohlídka začíná ve střední části komplexu, kdy je u vstupu vidět jedna z rarit „neptunická žíla“. Ve střední části je k vidění bohatá krápníková výzdoba s častými varhanovitými krápníky. Největším jeskyním dómem ve střední části je Proškův dóm. Zde je k vidění další rarita „Koněpruská růžice“. Z tohoto dómu se sestupuje do nejnižší části prohlídkového okruhu, kdy je nad hlavami 40 metrů skály. Za zmínku ve střední části stojí výstava kopií kosterních nálezů z Koněpruských jeskyní. Celá prohlídka je pak zakončena ve svrchní části komplexu, kde byla ve středověku provozována penězokazecká dílna.

Druhá část akce byla naplánována jako exkurze v muzeu motocyklů JAWA. Celá sbírka čítá 150 exponátů a pokrývá celou výrobu cestovních motocyklů Jawa a ČZ od zahájení výroby v roce 1959. Sbírka je unikátní ukázkou téměř všech provedení automobilů JAWA, motocyklů Pionýr, Stadion, Jaweta a Babeta. Největší zájem u žáků však vyvolaly speciály, které značku JAWA proslavily.

Návrat před budovu ISŠT byl v 16:15 a žáci byli velmi nadšeni jak z prohlídky jeskyní, tak z muzea motocyklů, protože některé z motocyklů měli žáci v minulosti doma a s průvodcem (majitelem sbírky) dlouho probírali své zážitky a zkušenosti.

 

Mgr. Gita Křížková

Koordinátor EVVO


Foto zde.