Odborná exkurze – 18. – 20. 9. 2017 - Morava


Na začátek letošního školního roku jsme naplánovali odbornou exkurzi pro žáky auto a elektro oborů na Moravu. Exkurze se konala ve dnech 18. – 20. 9. 2017, zúčastnili se jí vybraní žáci téměř ze všech tříd. Příprava na tuto exkurzi začala již v loňském školním roce, kdy byl naplánován harmonogram této akce. Poté začal maraton telefonování a domlouvání podrobností, abychom mohli v září na Moravu vyrazit.

V pondělí 18. září jsme se vydali na dlouhou cestu do rekreačního areálu Třemešek u Oskavy, kde bylo pro žáky domluveno ubytování. Po příjezdu do areálu si žáci pochutnali na řízku s bramborovou kaší a poté jsme se vydali na první exkurzi do přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně.

Prohlídka začala v informačním centru, kde byli žáci informováni o stavbě elektrárny, jejím provozu a technických údajích. Zároveň byly zodpovězeny všechny dotazy. Po přednášce a shlédnutí informačního videa z oblasti energetiky ČR, jsme se přesunuli do budovy elektrárny. Zde jsme měli štěstí, protože probíhala oprava jedné z reverzních Francisových turbín a žáci si tedy mohli prohlédnout její jednotlivé části zblízka. Štěstí nás však záhy opustilo, protože jsme po návratu k autobusu zjistili, že je prasklý chladič a nemůžeme autobusem pokračovat dál. Čekání na náhradní autobus nám zpříjemnil průvodce vtipnými historkami a dalšími informacemi o energetice a Dlouhých stráních. Po příjezdu náhradního autobusu, nás tento autobus dovezl na spodní nádrž přečerpávací elektrárny. Vzhledem k pozdní hodině jsme si už horní nádrž nestihli prohlédnout. Do Třemešku jsme dorazili v půl deváté, kdy se žáci konečně ubytovali.

Druhý den ráno měli žáci na sedmou hodinu připravenu snídani. V 7:30 jsme vyjeli do Mohelnice, kde nás čekala první exkurze tohoto dne.

V Mohelnici jsme navštívili divizi elektromotrů společnosti Siemens. Na začátku exkurze byli žáci poučeni o bezpečnosti a z důvodů velkého počtu účastníků rozděleni na tři skupiny. Každá skupina pak se svým průvodcem procházela provozem zvlášť. Nejdříve nás průvodce seznámil s druhy motorů, které se v továrně vyrábějí. Jednotlivými provozy jsme procházeli v pořadí, jak je motor vyráběn. Viděli jsme střižnu plechů, strojní a ruční navíjení vinutí a kompletaci motorů. Poslední částí pak byla zkušebna vyrobených motorů. V průběhu celé exkurze průvodce odpovídal na dotazy z oblasti výroby a technických parametrů motorů.

Z Mohelnice jsme se přesunuli do Kopřivnice. V jednu hodinu bylo pro všechny zúčastněné v hotelu Tatra připraveno obědové menu za 85 Kč. Žáci si pochutnali na čočkové polévce a hranolkách s masem. Po obědě jsme navštívili muzeum Tatry. Zde je vystaveno na 60 modelů osobních a nákladních automobilů ze všech etap výroby. Výstava je doplněna dobovými fotografiemi, různými oceněními a medailemi ze závodů, kde automobil Tatra zvítězil. K vidění jsou i speciální dopravní prostředky (sněžný skútr, expediční vozy, dokonce i motocykl a letadlo). Žáky nejvíce potěšilo, že se může v celé expozici fotit. Kdo by nechtěl mít fotku s kočárem bez koní autem s názvem „Präsident“? Ve čtyři hodiny jsme vyrazili zpět do našeho dočasného domova.

Po příjezdu na Třemešek nás čekalo opékání špekáčků. Čas u ohně utíkal v příjemné atmosféře, a kdyby nás nevyhnal déšť, seděli bychom u ohně až do rána.

Středeční den byl nejnáročnější. Budíček nastal už po šesté hodině ranní. Čekal nás úklid a předání pokojů. Paní správcová žáky velmi chválila za čistotu, v jakých pokoje předávali zpět (pravda je, že si většina z nás ani nestihla vybalit J). U snídaně nás čekalo milé překvapení, kdy kromě rohlíků se šunkou nám kuchařka napekla pravé domácí buchty s povidly a tvarohem. Ještě teď se olizujeme, když si na tu dobrotu vzpomeneme.

V 7:30 jsme se rozloučili s Třemeškem a vydali se na cestu zpět. Nejeli jsme však přímo, ale čekali nás ještě dvě zastávky.

První zastávka byla ve Vysokém Mýtě u společnosti Iveco, divize autobusů. Exkurze byla naplánována na desátou hodinu. Nejprve nás všechny v zasedací místnosti proškolili o bezpečnosti a upozornili na zákaz používání mobilních telefonů v areálu. Poté následovala vlastní exkurze, kdy jsme viděli zrod autobusu od plechu až po konečnou montáž. První jsme navštívili lisovnu, kde jsou pomocí nejmodernějších laserových technologií z plechů a profilů vyřezávány jednotlivé části karosérie autobusu. Součástí lisovny je i svařovna plná robotických svařovacích automatů, na jejichž konci vyjede hotová karosérie autobusu na přání zákazníka. Dalším provozem je lakovna. Zde žáci nejprve viděli, jak byla celá karosérie autobusu ponořena do čtrnáctimetrového bazénu, kde byla za pomocí nejmodernější technologie nanesena ochranná vrstva proti korozi. Poté byla na autobus nanesena barva dle přání zákazníka. Poslední částí byla dokončovací linka. Na této lince byla provedena elektroinstalace, instalace kompletního pohybového ústrojí, skla a v neposlední řadě i dokončení interiéru. Na konci této linky vyjížděli hotové autobusy ke své první zkušební jízdě. S žáky jsme se shodli, že se jednalo o nejlépe vybavený provoz se spoustou nejmodernějších technologií, který jsme kdy viděli.

Další zastávka byla naplánována do SOR Libchavy. Zde se vyrábějí linkové autobusy. Když jsme v jednu hodinu přišli na nádvoří podniku, připadali jsme si jak v Praze na autobusovém nádraží. Zde bylo v několika řadách vystaveno mnoho typů autobusů, většina v barvách PID. K vidění zde byli nejenom klasické nízkopodlažní autobusy, ale i jejich prodloužení, skoro devatenáct metrů dlouzí bratříčci. Průvodce nás poté vzal do provozu, kde jsme viděli přesný opak výroby autobusu než v Ivecu. Zde tyto autobusy vznikají za využití minimálního počtu strojů a jedná se především o práci zkušených svářečů a montérů. Zaměstnanci této české firmy mají náš upřímný obdiv za to, že s minimálním strojním vybavením vznikne na konci výroby obrovský kolos, který pak převáží cestující nejen v České republice, ale i v zahraničí. Žáci zde mohli vidět i nový prototyp vozu s elektromotorem, který nemá baterie v zadní části vozu, ale umístěné na střeše autobusu.

Po exkurzi v SORu jsme se vydali na cestu do Benešova, kam jsme dorazili v půl sedmé večer. Po třech dnech plných exkurzí jsme byli sice velmi vyčerpaní, ale bohatší o spoustu nových zážitků z provozů, kam se většina lidí nikdy nepodívá. Žáci byli z akce nadšeni a děkovali nám za tyto nevšední zážitky. Před rozchodem domů jsme jim museli slíbit, že podobnou akci brzy zopakujeme.

 

Ing. Miloslav Procházka, Mgr. Gita Křížková, Luděk Říha

organizátoři akce


Foto zde.