ODBORNÁ EXKURZE – Škoda auto Mladá Boleslav


Dne 24. dubna 2017 žáci druhého ročníku oboru vzdělání mechanik opravář motorových vozidel  a žáci druhého ročníku oborů autoelektrikář a karosář absolvovali odbornou exkurzi do výrobního závodu Škoda auto Mladá Boleslav  a.s..

Začátek odborné exkurze do Škoda auto a.s. začal srazem všech účastníků u naší školy ISŠT Benešov v 8:00 hod., abychom zhruba v 8:15 hod. mohli zavelet k odjezdu. Exkurze začala v Muzeu Škoda Auto, kde se nás ujali průvodci. Ty nás vybavily pro lepší komunikaci poslechovým zařízením. První část exkurze byla věnována prohlídce muzea, kde žáci mohli projít fascinující cestu časem historií automobilů včetně podrobného výkladu spojenou s dotazy a zkoušením z předešlého výkladu. Asi po hodině poutavého výkladu o historii automobilky jsme se odebrali do depozitáře a dalších 30 minut se žáci mohli kochat různým provedením prototypů vozidel, které se nedostaly z nějakých důvodů do výroby. Následovala  druhá část exkurze, kam nás odvezl autobusu, a to k prohlídce výrobního závodu. Vzhledem k tomu, že všichni žáci byli studenti autooborů, byla pro nás vybrána rozšířená exkurze s prohlídkou svařovny, lisovny, motorárny, montážní linky nových automobilů a také prohlídka samotného závodu. Na závěr exkurze jsme odevzdali poslechové zařízení a po cca čtyřech hodinách v Mladé Boleslavi jsme se vydali na zpáteční cestu do Benešova, kam jsme dorazili v cca 16:00 hod.

Celkově byla exkurze zajímavá a přínosná pro pochopení vývoje dopravních prostředků, kol, motocyklů, automobilů a to z pohledu samotné výroby některých dílů či samotné montáže jednotlivých celků automobilu v největší a nejznámější automobilce v ČR. Na žácích naší školy bylo vidět, že je exkurze zajímá, zejména pak zhlédnutí depozitáře vozidel. Vše si podrobně prohlíželi, fotografovali a samozřejmě měli mnoho odborných dotazů.

Mgr. Zdeněk Humeš, Ing. Jaroslav Bambas

učitelé odborných předmětů.

Foto zde.