ODBORNÁ EXKURZE – Škoda auto Mladá Boleslav


Dne 27. května 2013 žáci druhého ročníku oboru vzdělání mechanik opravář motorových vozidel  a žáci třetího ročníku oboru vzdělání silniční doprava absolvovali odbornou exkurzi do výrobního závodu Škoda auto Mladá Boleslav a.s..

Do Škoda auto a.s. náš autobus dorazil v 9:00 hod. Exkurze začínala v Muzeu Škoda, kde se nás ujaly tři průvodkyně. Ty nás vybavily pro lepší komunikaci poslechovým zařízením. První část exkurze byla věnována prohlídce muzea, kde žáci mohli projít fascinující cestu časem historií automobilů včetně podrobného výkladu spojenou s dotazy a zkoušením z předešlého výkladu. Asi po hodině poutavého výkladu o historii automobilky jsme se odebrali do autobusu, který nás odvezl k druhé části exkurze, a to k prohlídce výrobního závodu. Vzhledem k tomu, že všichni žáci byli studenti autooborů, byla pro nás vybrána rozšířená exkurze s prohlídkou svařovny, lisovny, motorárny a také prohlídka samotného závodu. Na závěr exkurze jsme odevzdali poslechové zařízení a po cca čtyřech hodinách v Mladé Boleslavi jsme se vydali na zpáteční cestu do Benešova, kam jsme dorazili v cca 15:00 hod.

Celkově byla exkurze zajímavá a přínosná pro pochopení vývoje dopravních prostředků, kol, motocyklů, automobilů a to z pohledu samotné výroby některých dílů či samotné montáže jednotlivých celků automobilu v největší a nejznámější automobilce v ČR. Na žácích naší školy bylo vidět, že je exkurze zajímá. Vše si podrobně prohlíželi, měli mnoho odborných dotazů. Jen v Muzeu jsme mohli strávit více času, protože bylo málo času na důkladné prohlédnutí vystavených exponátů.    

 


Ing. Jaroslav BAMBAS – vedoucí exkurze a třídní učitel třídy A2M

Mgr. Jiří PETRÁNEK – třídní učitel třídy E3S

Mgr. Zdeněk HUMEŠ  - učitel odborných předmětů.